På forsiden af Farum Avis 9. december jubler borgmester Carpens over en bedre kommunal likviditet end forventet. Med dette som eneste argument fortsætter borgmesteren, at “Farums økonomi udvikler sig gunstigt…”

Gode nyheder er naturligvis velkomne men gerne med substans. En forbedret likviditet er ikke det samme som en forbedret økonomi. Det forklares i samme artikel, at likviditeten er bedre end ventet på grund af en forskydning af udgifter i forbindelse med Farum Nord projektet.

Det må jo betyde, at dette projekt er forsinket. Hvordan kan det betyde en gunstig udvikling i økonomien?

Heldigvis er udviklingen af Farum Nord jo i gang med nogle spændende projekter i spil. Men igen forvrider Carpens de økonomiske begreber. Borgmesteren fortæller senest i Farum Avis 16. december, at prisforskellen på 21 mio. kr. svarer til 2/3 skattepoint. Borgmesteren giver dermed det indtryk, at skatten kan sænkes med 0,6-0,7 procentpoint, hvis IPD’s tilbud vælges. Men det holder ikke.

For det første er det en engangsindtægt, så det vil i givet fald kun være ét år, at skatten vil kunne sænkes – Hvis man vel at mærke fik pengene på en gang. Det er ikke tilfældet. For det andet er prisforskellen fiktiv. Den er fremkommet ved, at de konkurrerende tilbud er belastet med den kommunale støtte til andelsboligerne i de disse bud. Men der for mange usikkerhedsmomenter i regnestykket

Andelsboliger er for tiden lette at sælge og netop den start på kasernebyggeriet, som vi har brug for. Den kommunale støtte til andelsboliger ikke en udgift men en investering, som staten endda tredobler med statsstøtten til samme byggeri.

Der er intet De Konservative hellere vil end at sænke kommuneskatten, men det skal ske på grundlag af en reelt forbedret økonomi og ikke på baggrund af forventede fremtidige engangsindtægter. Dette er ikke tiden til eksperimenter med Farum Kommunes økonomi. Engangsindtægter skal bruges til at indfri gammel gæld og andre engangsudgifter. Skattelettelser skal finansieres af den del af overskuddet på driften, der ikke skal bruges til at afdrage gæld.