Venstre i Farums nye formand Jens Dyrvig ønsker at se fremad. Det er et ønske, som vi konservative fuldt ud kan tilslutte os. Vi skal dog ikke glemme fortiden, men lære af den for ikke at blive hængende i den.

Jens Dyrvig vil, at Venstre i Farum fokuserer på at være borgerlige og liberale. Det borgerlige kan vi tilslutte os. Farum er en borgerlig kommune, og vi borgerlige skal være garanter for borgerlige værdier. Det liberale må være op til Venstre selv, men hvis det kaster nogle fornuftige forslag af sig, ser vi gerne på det.

Endelig ser den ny venstreformand gerne Vinkelvejsgruppen splittet. Det bliver både svært og umådeligt let. Svært, fordi Vinkelvejsgruppen ikke er et fast etableret samarbejde men kun samles efter behov. Så der er ikke noget at splitte. Let, fordi gruppen kun samles ved mistanke om urent trav eller lign. Venstre i Farum kan bare undlade at give gruppen noget at samles om.

Lad mig slå fast, at vi Konservative også helst så, at Vinkelvejsgruppens indsats var overflødig. Men så der er kun et at gøre – at fjerne årsagen. En god start vil være, at et enigt byråd vedtager nogle effektive retningslinier for åbenhed. Når alle har lige adgang til tilstrækkelig og troværdig information, vil kilden til mistillid hurtigt tørre ud.

Vi gælder os til at se, hvordan den nye formand vil sætte sit præg på Venstre i Farums arbejde. Vi konservative ønsker i hvert fald Jens Dyrvig tillykke med valget og god arbejdslyst.