Folkeskolen er vores investering i fremtiden

I Farum Avis 27. april omtales Farum Lærerkreds’ høringssvar vedr. plangrundlaget for skoleåret 2004/05. Skoleområdet har som alle andre områder holdt hårdt for i bestræbelserne for at leve op til genopretningsplanen. Det er beklageligt, men det var desværre...