“Flere trafikulykker og flere dødsofre kan blive en kedelig konsekvens af kommunalreformen, mener eksperter”. Det var tophistorien i de tidligere radioaviser i dag. Og historien kan læses på dr.dk

Det er naturligt og rimeligt, at fagfolk forholder sig til, hvordan deres fagområde bliver berørt af reformen, men det er trist når frygten for forandring får overtaget, men det er jo oftest det, der giver de “bedste” nyheder.

Jeg kan godt se en pointe i, at 50 kommuner får sværere ved at koordinere, beslutte og gennemføre generelle trafiksikkerhedskampagne end 7 amter. Men at konkludere, at kommunalreformen vil koste dødsofre, er en vild overdramatisering.

Jeg husker stadig, hvordan Margrethe Auken næsten græd på landsdækkende radio ved udsigten til 130 km/h på motorvejen. Det medførte et fald i gennemsnitshastigheden på motorvejene!

Jeg tror, at kommunalreformen kan medføre færre trafikdræbte.

Kommunerne får økonomisk ansvar for de fleste af vejene, og hvem er bedst til at pege på de (også potentielle) sorte pletter end dem, der er tættest på?

Forbedringer af trafiksikkerheden vil naturligvis indgå i de kommunale budgetforhandlinger. Men jeg tror ikke, at trafiksikkerheden vil blive udsultet til fordel for skoler og hjemmepleje. For det første, fordi der vil være et lokalt pres på byrådet for at få gjort noget ved en sort plet. Disse meget lokale sager har som regel nogle meget højrøstede og vedholdende bannerførere, der vil sørge for, at sagen ikke bliver glemt. For det andet skal byrødderne kunne forklare de besluttede prioriteringer i Brugsen om lørdagen – så store bliver kommunerne jo heller ikke – det har amtspolitikere ikke i samme grad skullet. For det tredje skal kommunerne betale både for indlæggelser og sygedagpenge for egne borgere. Så der er også et direkte økonomisk incitament for kommunerne til at tage trafiksikkerheden alvorligt. Og endelig bekymrer lokalpolitikere sig da om borgernes (og transitgæsters) ve og vel!

Som sagt er det eneste, som jeg tror, at kommunerne ikke kan løfte, de generelle trafiksikkerhedskampagner. Men hvad skal Rådet for større færdselssikkerhed ellers lave efter 1. januar 2007.

Det er hverken første eller sidste gang, at der er nogen, der maler fanden på væggen i forbindelse med kommunalreformen. Men det er lidt som hylende sælunger på stranden: der er ikke nødvendigvis noget galt.