SF har i dag lanceret et skatteforslag, der vil øge beskatningen på ejerboliger. Bl.a. skal der indføres en værdistigningsskat på dyre boliger og ejendomsværdiskatten skal hæves.

Provenuet skal bl.a. bruges på de almene boliger og på skattelettelser til de laveste indkomster.

SF har mange gode intentioner, men det halter naturligvis gevaldigt.

For det første kan jeg ikke helt se logikken i at give skattelettelser til de laveste indkomster. Skal man ikke betale skat for at kunne få skattelettelser? Vilkårene for de fattigste familier fortjener helt klart at blive forbedret, men er der nogen grund til at belønne folk for ikke at have noget job, ikke at have nogen uddannelse men til gengæld sociale problemer? Er der ikke sundere og mere værdigt at hjælpe dem til job og uddannelse og til at håndtere deres sociale problemer? Jeg ved godt at det er en hvepserede og der findes ingen patentløsninger. Men for mig handler det også om menneskesyn.

For det andet fastsættes lejen i almene boliger i den grad af opførelses- og driftsomkostninger. Almene boligforeninger skal ikke tjene penge og støtteberettiget boligbyggeri må ikke være prangende eller ekstravagant (økonomisk altså). Vil SF nedbringe lejen må det altså ske gennem subsidier. Dvs. mere stat og dermed i min optik mindre samfund og mindre frihed.

Endelig installerer SF en skatteskrue der kan anvendes senere. Villy Søvndal kalder i radioavisen udspillet for bildt og erkender at SF sagtens kunne have kommet op med et skrappere forslag. De vælger at lægge blidt ud for at opbløde de fastfrosne stillinger. Det må jo betyde at der er mere på vej!!!

Skattestoppet er rigidt men det var og er nødvendigt. Det rigide forhindrer politikerne i at fifle med skattestoppet og det er nødvendigt at påtvinge politikerne den økonomiske ansvarlighed, som alle vi andre på udvise i vores private husholdninger. Skatteborgernes lommer er ikke uudtømmelige.

Med tiden skal skattesystemet reformeres. Så det bliver mere simpelt og accepteret. men indtil videre er opbremsningen absolut nødvendig.