Helle Thorning-Schmidt er klar til at reformere efterlønnen, og det er da dejligt, at socialdemokraterne er blevet mindre håndsky. Men jeg mener, at det langsigtede mål skal være at efterlønnen skal helt væk, fordi den er grundlæggende forkert og uretfærdig.

Det er forkert at belønne folk i den arbejdsdygtige alder for ikke at bestille noget. Hvis folk vil trække sig fra arbejdsmarkedet før den fælles pensionsalder, så må det blive for egen regning.

Men hvad med alle de nedslidte arbejdere? Det er jo det der er skævt. Staten skal hjælpe dem, der har brug for det. Og der er ikke personer som mig, der har fået en lang uddannelse og derfor er kommet sent ind på arbejdsmarkedet. Jeg skal ikke have spædet min efterløn op med offentlige midler!Folk, der har arbejdet siden, de var 15 og er slidt ned, skal have have den hjælp de har brug for. Det kan være at det er en tidlig pensionering. Men hvorfor skal hjælpen være afhængig af at de har betalt efterlønsbidrag i 25 år?

Der skal være nogle rimelige overgangsordninger og derfor beslutningen tages nu. For mig er det ikke afgørende, hvor mange penge vi sparer om 15-20 år men, at ordningen er forkert.