Mine illusioner om, at DSB kan drive en forretning er endegyldigt bristet. Jeg troede og tror stadig, at opsplitning af banedrift og togdrift er vejen til en effektiv togdrift, men DSB er ikke en del af det.

Jeg tager bus og s-tog til arbejde hver dag. Den optimale tur involverer H+ fra Farum til Enghave station. Desværre aflyser DSB altid H+ som det første tog, lige meget hvad der er sket, og hvor det er sket. Jeg har været ude for, at H+ har været aflyst på grund af en lynnedslag ved Åmarken station – H+ er ikke på noget tidspunkt i nærheden af Åmarken Station. En anden dag var H+ aflyst på grund af sporskifteproblemer på Nordhavn Station. Men problemet var åbenbart ikke større end at H, A, E, B, B+, C eller Bx godt kunne køre igennem det problematiske sporskifte.

Hvis H stoppede på Enghave Station kunne jeg tage den, men det gør den ikke. Faktisk passerer H Enghave station som gennemkørende tog lige efter, at H+ skulle have været der. Så når H+ ikke kører, bliver jeg som minimum 30 minutter forsinket. Jeg tør ikke tage hjem over Enghave længere.

Hvis så DSB i det mindste gad informere kunderne. I dag var alle + og x toge aflyst. Men på DSB’s fine informationsskærme fortalte man blot, at man skal huske sin bagage!

DSB forsvarer sig med, at det er skinner og signaler den er gal med, og så er det jo Banedanmarks skyld! Det er noget klynk. Jeg betaler til DSB og ikke til Banedanmark. Så er det DSB’s pligt at levere de tog til tiden som jeg betaler for forlods via PBS. DSB køber skinnekapacitet hos Banedanmark. Hvis ikke Banedanmark kan levere skinnekapacitet,  så må DSB tage fat om kravebenet på Banedanmark og blive krediteret for mangelfuld skinnekapacitet. Refusionen kan DSB så passende lade kunderne få glæde af ved at lade kunderne køre gratis i en tid. som de gjorde på Svendborgbanen sidste år.

Men sandheden er nok at DSB stadig er gennemsyret af etatsmentalitet og monopolarrogance med deraf følgende ligegyldighed overfor “klienternes” berettigede forventninger.

Lad os få Arriva og andre på banen øst for Storebælt nu.