I Farum Avis lancerer Peter Brixtofte (pt. Velfærdspartiet) et opgør med skrankepaverne, hvis han får magt, som de har agt.

Under Brixtoftes regime i Farum blev forvaltningen skåret ned til et absolut minimum, og de resterende medarbejdere blev drevet hårdt, i hvad der efter beretningerne siden 2002 kun kan beskrives som management by fear. Forvaltningens håbløse underbemandingen og ledelsesstilen har været medvirkende til at uregelmæssigheder (og formodede/åbenlyse ulovligheder) har kunnet finde sted og til at oprydningen har taget så lang tid og stadig pågår.

Så selv om Brixtofte har været ude af borgmesterkontoret i lidt over tre år har jeg svært ved se hvor horderne af skrankepaver eller overflødige medarbejdere skulle befinde sig.

Ingen kan lide skrankepaver. De kommunale medarbejdere skal altid være bevidst om, hvad og hvem de er sat i verden for at tjene. De skal give borgeren den service og hjælp, som borgeren har krav på og en berettiget forventning om. Men samtidig tjener de samfundet ved at sikre, at ingen får mere end de har krav på og eller lovlig adgang til.

Serviceniveau og lovlighed behøver ikke at være en balancegang. Jeg vil mene at de kan spille smukt sammen. Men hvis man glemmer lovligheden – Så har man Farum anno 2001.