Det skulle være sundt at grine. Det kan kun være det ærinde som Velfærdspartiets bestyrelsesmedlem, byrådskandidat og webmaster Hans Erik Enevoldsen er ude i med sit indlæg “Dagpenge til merværdi“. Desværre er det for tragisk til at være rigtigt morsom.

Meningen er god nok. Hvis man får arbejdsløse fra passiv forsørgelse til erhvervsarbejde vil det øge kommunens skatteindtægter. Men så er det Enevoldsen vover sig ud i beregninger for at sætte trumf på.
I et eksempel belønnes rengøringsarbejde med 128 kr. i timen. Der til skal lægges 5% for indpasning i arbejdsplaner, 44% i lovbestemte og overenskomstaftalte sociale tillæg, 15% til omkostninger samt 15% i fortjeneste. Det giver en salgspris på 256 kr. pr time.

Hvis de 348 personer, der i budget 2005 forventes at være uden beskæftigelse, alle fik et rengøringsjob eller lignende, så regner Enevoldsen sig frem til at det vil øge beskatningsgrundlaget i Farum Kommune med 348 personer * 256 kr./time * 1480 timer/år i alt 131.850.240 kr. Heraf tager kommunen 22,8% altså ca. 30 mio. kr. Samtidig sparer kommunen sin andel på 50% af dagpengene på i gennemsnit 11.000 kr. pr. måned. (ca. 23. mio. kr. pr. år)

Fantastisk – hvis det ikke bare for, at utopien IKKE giver 30 mio kr. i ekstra skatteindtægter til kommunen.

  • I stedet for at opkræve skat af lønindkomsten opkræver Velfærdspartiet indkomstskat af salgsprisen, dvs. også skat af virksomhedens omkostninger. (-66 mio kr. i Velfærdspartiets beskatningsgrundlag)
  • Da der også betales skat af understøttelse stiger beskatningsgrundlaget ikke med den fulde lønindkomst men kun ekstraindtægten (-45. mio. kr.)
  • Endelig skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst, men ikke af understøttelse. (-5 mio. kr.)

Tilbage er 14,7 mio. kr hvoraf der kan opkræves 3,3 mio.kr i kommuneskat. Her er der til forskel fra Enevoldsens udregninger også taget højde for bundfradraget, der forudsættes udnyttet allerede med dagpengene.

3,3 mio. kr. der da også værd at tage med, men det skal sammenlignes med udlægget på 30 mio. kr. Det er den slags beregninger der får det til at ligne en god ide at bygge et stadion til 450.000.000 kr. – på afbetaling!

Det er en god ide at hjælpe arbejdsløse tilbage i varig beskæftigelse. Ikke kun på grund af økonomien (for det ER en god forretning) men fordi det betyder noget for selvværdet at kunne forsørge sig selv. Jeg tror ikke at man kan skaffe arbejde til alle, men det er et godt mål. Det kræver en individuel indsats for hjælpen skal være tilpasset den enkelte hvad enten problemet er manglende arbejde, manglende kompetencer, sociale årsager eller andet.