Furesø Kommune vil overtage ansvaret for sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning når amterne nedlægges. Da kommunen samtidig skal betale for borgenes brug af sygehusydelser er der et incitament for at gøre en god indsats her.

Et godt arbejdsmiljø er en vigtig del af forebyggelsen. Når arbejdsulykker kræver sygehusbehandling skal kommunen betale for dette. Kommunen betaler endvidere sygedagpenge ved langvarig sygdom. Hvis nedslidning ender med førtidspension skal Kommunen også betale. Dertil kommer arbejdsgiverens udgifter til vikarer og lign. Og så må man ikke glemme, at det hele drejer sig om en person, der er kommet til skade eller er nedslidt.

Som konservativ vil jeg arbejde for sammenhæng og fornuft. Der er således god fornuft i at se sundhedspolitikken i et større perspektiv, der bl.a. omfatter arbejdsmiljøet.

Furesø Kommune må starte med at gribe i egen barm. Kommunen bliver den største arbejdsgiver i kommunen. Furesø Kommune skal derfor gå forrest og at sikre de kommunalt ansatte et godt arbejdsmiljø. Personalets trivsel er jo også en forudsætning for at kunne levere en sikker og stabil service til borgerne.

Furesø Kommune skal i samarbejde med de øvrige ansvarlige arbejdsgivere i kommunen dele erfaringer om, hvordan man skaber resultater på arbejdsmiljøområdet til gavn for de ansatte og for virksomheden.

Endelig skal Furesø Kommune som opdragsgiver til sygehussektoren kræve effektivt tilrettelagte patientforløb af Region Hovedstaden. Og en sundhedskoordinator skal rådgive og vejlede den enkelte borger gennem behandlingssystemet og sikre en smertefri overgang fra sygehuset til den kommunale genoptræning.

Furesø Kommune er ikke bare en sammenlægning af to kommuner. Det er en helt ny kommune med meget større ansvar. Vi konservative er klar til udfordringen med at skabe en ny sammenhæng til gavn for borgerne i Furesø Kommune.