Michael Rexen fra Venstre beklager sig i Farum Avis 18. oktober 2005 over den jammer, der har fyldt avisen de seneste tre år. Han får det til at fremstå som, at jammeren er problemet. Men selvom om jammeren kan være hjerteskærende, hvis man har dårlig samvittighed, så er jammeren kun symptomer det morads, som den tidligere venstreborgmester efterlod sig.

Det har krævet en jætte indsats af det samlede byråd at rette op, og vi endnu ikke helt i mål. Men vi er kommet langt og Rexens partifælle, borgmester Lars Carpens, har også ydet en stor indsats bl.a. i forbindelse med genopbygning af den kommunale organisation.

Så når Rexen skyder med skarpt mod de ”papirnussere”, der er blevet ansat de seneste tre år, så er det de medarbejdere, som har været med til at sikre, at Farum Kommune omsider har kunnet aflægge et regnskab uden revisionspåtegninger.

Jeg finder det betænkeligt, hvis Venstre ikke længere bakker om op den kurs, der skal sikre en kompetent kommunal organisation, der kan servicere borgere, virksomheder og politikere effektivt men inden for lovens rammer.

Vi skal have en stærk og troværdig kommunal organisation, hvis vi skal klare de udfordringer, der ligger foran os med små ungdomsårgange, pres på velfærdsydelserne og globaliseringen.

  • Derfor skal vi satse på udvikling af medarbejderne.
  • Derfor skal vi løbende effektivisere arbejdsrutiner ved anvendelse af ny viden og ny teknologi.
  • Derfor skal vi gøre kommunen til en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde det rigtige medarbejdere.
  • Uden gode medarbejdere kan vi ikke yde en god service til borgerne.