Udviklingen sker naturligvis på Kasernen, hvor en attraktiv by vokser frem, og på Flyvestationen som udvikles til et spændende område, hvor boliger, erhverv og kultur spiller unikt sammen med store naturområder i overensstemmelse med de afholdte borgermøder.

Men udviklingen sker på mange planer. F.eks. på skolerne, hvor kvalificerede medarbejdere sammen med engagerede forældre og elever former og udvikler skolen, så folkeskolen i Furesø kommune fagligt er på forkant med udviklingen.

Med de ny opgaver kan Furesø Kommune tilbyde borgerne en mere sammenhængende service. Således koordinerer Sundhedscentret forebyggelsen i samarbejde med borgere, arbejdspladser, skoler og institutioner og sørger for genoptræning til de, der udskrives fra sygehus.

Centralt er også Arbejdsmarkedscentret, der i samarbejde med erhvervslivet skaffer beskæftigelse, flexjob eller praktikpladser til arbejdsløse borgere.

Furesø Kommune har fået en god start, fordi vi i sammenlægningsprocessen har kombineret det bedste fra de gamle kommuner og opnået en sammenhængende og fornuftig opgaveløsning til gavn for borgerne og virksomheder.

Note: Skrevet til Frederiksborg Amts Avis. Opdraget til nr. 2 på listen var med 160 ord at beskrive hvordan Furesø Kommune ser ud om 4 år.