Fra 2007 får Furesø Kommune ansvar for alle ledige, dvs. også de forsikrede ledige. Det skal vi benytte til at skabe en sammenhængende beskæftigelsesindsats, der er målrettet til at hjælpe den enkelte ledige med det behov, som han eller hun har.

En af hovedhjørnestenene i indsatsen skal være arbejdsmarkedscentrets samarbejde med erhvervslivet. Udover at kunne hjælpe arbejdsgiverne med at finde en egnet kandidat til en ledig stilling, skal samarbejdet også benyttes til at hjælpe svagere ledige i gang.

Mange af de forsikrede ledige er selvhjulpne, som højest skal holdes til ilden – måske understøttet af et jobsøgningsværksted. Men der er en gruppe, der har særlige behov. Her skal kommunen i samarbejde med arbejdsgiverne finde egnede foranstaltninger med perspektiv i – både for den ledige og for virksomheden – hvad enten det drejer sig om aktivering, fleksjob, læreplads eller lign.

Arbejdsmarkedscentret er centralt i den kommunale indsats. Her har kompetente medarbejdere de værktøjer, der skal til, for at hjælpe den ledige i gang. Hvis den lediges problem er et andet end ”blot” ledighed, er det vigtigt, at der tages hånd det egentlige problem, hvad enten det er manglende sprogfærdigheder, behov for opkvalificering eller hvis der er sociale årsager til ledigheden.

 Man kan godt slå en skue i med en hammer, men resultatet bliver nu engang bedre med en skruetrækker.