Det er bekvemt at tillægge en modstander motiver, som man så efterfølgende kritiserer den anden for at have eller svigte. Det sidste gør Thomas Sture Rasmussen sig skyldig i med sit indlæg på farumavis.dk 29. november.

Rasmussen har ret i, at vi Konservative gerne havde set en bred konstituering med Susanne Mortensen som borgmester, men han undlader at nævne, at vi i valgkampen udtrykkeligt sagde, at med borgerligt flertal så ville vores udgangspunkt være et borgerligt samarbejde. Det var blandt andet med det løfte in mente, at vi forhandlede med Venstre, der havde fået et godt valg og et solidt mandat fra vælgerne.

For at opnå en bred konstituering blev Socialdemokraterne inviteret til at deltage, men de afslog – hvilket jeg ikke helt forstår men accepterer. Så når Rasmussen skoser Susanne Mortensen for ikke at gå efter borgmesterkæden for enhver pris, så kunne skytset ligeså vel rettes mod Socialdemokraterne for ikke at gå efter indflydelsen for enhver pris.

Det er interessant, at en konstituering bestående af C, B, S, SF og Ø, der kan mønstre 13 mandater, i Rasmussens øjne er bredere end konstitueringen mellem C og V, som også har 13 mandater bag sig. Hvilke mandater i Furesø Kommunalbestyrelse er mindre værd end andre? Rasmussen svarer selv.

I sit indlæg fremgår det, at Rasmussen ser det som et selvstændigt formål at holde Farum politikere uden for konstitueringen. Dertil kan jeg kun sige, at Konservative gik til valg for den kommende Furesø kommune, og det er Furesø kommune vi vil arbejde for. Vi ser fremad.