Overskriften “Københavnere: DF skal styre integrationen” fangede mit øje på jp.dk i dag. Interessant – tænkte jeg – står virkelig så slemt til, at intet skal være uprøvet?

Men hvor interessant en historie, der end kunne ligge bag overskriften, så viser det sig blot at være en journalistisk stramning spundet over ét tal fra en undersøgelse.

For “københavnerne” i overskriften viser sig ikke at være “de  fleste københavnere”. Det er heller ikke “et flertal af københavnerne”.  Faktisk er det under et halvt flertal af købehavnerne, der synes det er en god ide med en DF’er som integrationsborgmester. Man kan selvfølgelig mene, at 23% af de adspurgte er for mange, men de er dog ikke nok til at repræsentere København.

Faktisk er der mere end dobbelt så mange i undersøgelserne, der mener, at det en dårlig idé nemlig 58%, hvilket jo er et klart flertal. Eller sagt med journaliststatistik: Der er 152% flere københavnere som synes, at det er en dårlig ide, end der er københavnere, som støtter ideen.

Teknisk set er overskriften ikke usand, idet der jo er (nogle) københavnere, der støtter ideeen. Men jeg finder det alligevel problematisk, fordi overskriften sælger en historie, som ikke holder længere end til “23%”. Medierne skal selvfølgelig problematiskere samfundstendenser, men de bør også perspektivere, og her bygger man en historie på to tal, som man vrider ud af proportioner. Det er opskriften på vrangforestillinger, frygt og skræmmekampagner.